دیدبان

تَکرار بازی سازش در INSTEX

اینستکس «INSTEX» چیست؟ در واقع INSTEX یک نهاد مالی و یا بهتر است بگوییم یک کانال و سازوکار مالی برای ارتباط بین ایران و اروپا است که سهامدار این نهاد مالی سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان می باشد و مقر آن در پاریس است. در پنجشنبه ای که گذشت این سه کشور رسماً اعلام کردند که کانال ویژه ی ایران و اروپا ثبت شده است. این کانال ویژه دو شعبه در ایران و اروپا خواهد داشت و قرار است به عنوان یک نهاد واسط برای ثبت تسویه حساب شرکت های بدهکار و بستانکار در دو طرف عمل کند.

ایران خواهان اجرای کامل تعهدات اروپا

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به اعلام ساز و کار مالی اروپا با ایران با استقبال از آن گفت که این ساز و کار گام اول بوده و ایران خواهان اجرایی شدن کامل تمام تعهدات اتحادیه اروپا در کوتاه ترین زمان است.

میدان سنجش عیار اروپایی‌ها

رئیس مجلس شورای اسلامی درباره اقدامات اخیر اروپا برای اجرای "اینستکس" گفت: فعلاً درباره آن نه می‌توان منفی و نه می‌توان مثبت صحبت کرد، بلکه باید در مقام عمل آن را ارزیابی کرد.