دیدبان
خارج از دید 21

سلبریتی در قفس

سلبریتی در قفس

دیدبان؛ خارج از دید شماره 21، به مانند 20 شماره دیگر این مجله الکترونیک هفتگی، مروری جالب به اخباری خاص دارد:

این روزها نقش آفرینی سلبریتیها در مناسبتهای مختلف اجتماعی پررنگ تر شده است. حضور خاص رامبد جوان در نمایشگاه بین المللی کتاب با انتقادات فراوانی همراه شد. مجری مشهور برنامه خندوانه به ابتکار نشر چکه لحظاتی را از پشت تور و با حفظ فاصله به ابراز محبت طرفدارانش پاسخ می داد:

کیپا بر سر

کیپا کلاهی که یهودیان بر سر می گذارند سوژه دو فعال توییتری شد:

خرید رای به سبک زنگنه

یکی از کاربران با انتشار مشاغل فعلی و قبلی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، گوشه ای از حقایق مکتوم نفت و سیاست را روایت کرد:

دنیای گفتمان یا موشک

نزدیک به سه سال از انتشار توییت جنجالی مرحوم هاشمی رفسنجانی می گذرد اما تقابل گفتمان و موشک استعاره ای برای به چالش کشیدن مغزهایی شده که خیال برجام موشکی در سر دارند:

چه کسی ترامپ را بزک می کند؟

روزگاری چهره زشت آمریکا با استناد به دستکش مخملین اوباما بزک می شد. شیفتگان اوباما پیروزی ترامپ را خوش یمن نمیدانستند. از این رو جریان غربگرا آمریکاستیزی را به ترامپ ستیزی تقلیل داد. پس از آنکه ترامپ را مرد مذاکره دیدند و کشور را در موضع ضعف یافتند حالا این خط تبلیغ می شود که ترامپ خودش خوب است اطرافیاناش بد هستند!

استاندارد دوگانه

پاستور نشینان، فرصت طلبی و دمدمی مزاج بودن بودنشان را در عرصه سیاست با شتاب هرچه بیشتر نمایان می کنند:

ردپای مافیای خودروسازی در دیوار و شیپور

شیوه تنظیم قیمت در عرصه های غیر رسمی سوژه کاربران شد:

روز معلم

روز معلم فرصتی شد تا حوزویان توییتر، اساتید خود را اکرام کنند:

لطائف هفته

از قیمت خرما تا حمله آمریکا:

مرتبط‌ها

ایستگاه انقلاب 11

زوایای ناآشنای مرد خاکستری دولت

در جستجوی ترکیبی از خیانت و خباثت

آیا جمهوری اسلامی به مفاهیم اصلی وجودی خود پایبند بوده است؟

دولت رمّالان

سرافراز؛ مُهره تخریب سازمان اطلاعات سپاه