دیدبان
خارج از دید 20

از اِفشاگر اجاره‌ای تا آدمکُش‌های اجاره‌ای

از اِفشاگر اجاره‌ای تا آدمکُش‌های اجاره‌ای

دیدبان؛ خارج از دید شماره 20، به مانند 19 شماره دیگر این مجله الکترونیک هفتگی، مروری جالب به اخباری خاص دارد:

یاشار سلطانی ژورنالیستی که با ژست عدالتخواهی و با پرونده ای موسوم به املاک نجومی در محافل رسانه ای اسم و رسمی یافته بود هفته گذشته با انتشار ویدئویی خصوصی از رئیس سابق رسانه ملی (محمد سرافراز) نشان داد افشاگری تبدیل به کسب و کارش شده و مبارزه با فساد و عدالتخواهی صرفا ترفند وی برای کسب ثروت و قدرت است:

آدمکش های اجاره ای

اظهار تنفر از منافقین و یادآوری جنایتهای آنان تلاشی است برای نمایان کردن چهره واقعی تروریستهایی که وقیحانه در سرزمینهای مدعی حقوق بشر لانه کرده اند:

زندگی سگی اسرائیلیها

انتصاب سردار حسین سلامی به فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نفسهای صهیونیستها را به شماره انداخته است:

تست الکل

وعده هایی که هیچگاه محقق نشده و تناقضهایی که صاحب آن باکی از تکرار آنها ندارد. اظهارات بی پایه و اساس رئیس جمهور همچنان برایش دردسر ساز می شود:

نوبل 2019

کاربری از نوبل 2019 گفت:

رشته شما چیه؟

مردم در مورد کار یا رشته تحصیلی شما چگونه قضاوت می کنند:

افتخار عمران خان

استعمار انگلیسی سنگینترین ضربات را بر پیکره زبان فارسی وارد ساخت:

نمایشگاه کتاب

فعالان توییتری مشاهداتشان را از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به اشتراک گذاشتند:

لطائف هفته

ملخهایی که قحطی زده اند و گیاهانی که گوشتخوارند! بیستمین شماره از گزارش هفتگی خارج از دید با توییت های زیر به پایان می رسد:

مرتبط‌ها

ایستگاه انقلاب 11

زوایای ناآشنای مرد خاکستری دولت

در جستجوی ترکیبی از خیانت و خباثت

آیا جمهوری اسلامی به مفاهیم اصلی وجودی خود پایبند بوده است؟

دولت رمّالان

سرافراز؛ مُهره تخریب سازمان اطلاعات سپاه