دیدبان

شایعاتی که تکذیب شد

شایعاتی که تکذیب شد

دیدبان؛ شایعات مجازی، در عالم حقیقی وجود ندارد. شایعات اخیر 4 روز گذشته، را بدانید و بر اساس آن تحلیل یا رفتار نکنید:

مرتبط‌ها

ریشه­‌یابی سفرهای ظاهراً کاری

ایران و پارادوکس تحریک-مُدارای آمریکا

قصه کلاغ و روباه

جریان‌شناسی موافقان و مخالفان داخلی فعلی دولت تدبیر و امید

سپاه و پیامدهای دراماتیک تحریم برای آمریکا

تصمیم سپاهی ترامپ: احتمال تنش شدید دو طرفه