دیدبان

شایعاتی که تکذیب شد

شایعاتی که تکذیب شد

دیدبان؛ شایعات مجازی، در عالم حقیقی وجود ندارد. شایعات اخیر 4 روز گذشته، را بدانید و بر اساس آن تحلیل یا رفتار نکنید:

مرتبط‌ها

ایستگاه انقلاب 11

زوایای ناآشنای مرد خاکستری دولت

در جستجوی ترکیبی از خیانت و خباثت

آیا جمهوری اسلامی به مفاهیم اصلی وجودی خود پایبند بوده است؟

دولت رمّالان

سرافراز؛ مُهره تخریب سازمان اطلاعات سپاه