دیدبان

پهلوی را نمی‌توان تطهیر کرد

پهلوی را نمی‌توان تطهیر کرد

دیدبان؛ قیمت دلار در اعصار مختلف اقتصادی کشور، تعیین کنندگی ویژه ای در معادلات اقتصادی از جمله حقوق کارگران داشته است. در فیلم زیر، گزارشگر به میان مردم رفته است تا فهم اقتصادی ایشان از دوران پهلوی را به چالش بکشد:

 

مرتبط‌ها

ایستگاه انقلاب 11

زوایای ناآشنای مرد خاکستری دولت

در جستجوی ترکیبی از خیانت و خباثت

آیا جمهوری اسلامی به مفاهیم اصلی وجودی خود پایبند بوده است؟

دولت رمّالان

سرافراز؛ مُهره تخریب سازمان اطلاعات سپاه