دیدبان

سهم هر ایرانی در پنج سال هزینه سیاست منطقه‌ای ایران چقدر بوده است؟

سهم هر ایرانی در پنج سال هزینه سیاست منطقه‌ای ایران چقدر بوده است؟

دیدبان؛ یارانه امنیت منطقه‌ای هر ایرانی در 5 سال گذشته چقدر بوده است؟ برای اینکه جواب خود را بیابید ویدیوی زیر را مشاهده فرمایید:

مرتبط‌ها

ایستگاه انقلاب 11

زوایای ناآشنای مرد خاکستری دولت

در جستجوی ترکیبی از خیانت و خباثت

آیا جمهوری اسلامی به مفاهیم اصلی وجودی خود پایبند بوده است؟

دولت رمّالان

سرافراز؛ مُهره تخریب سازمان اطلاعات سپاه