دیدبان

در این چهل سال، مَگَر پیشرفتی هم داشته‌ایم؟

در این چهل سال، مَگَر پیشرفتی هم داشته‌ایم؟

دیدبان؛ بدون دیدن فیلم زیر به این سوال جواب دهید:

 آیا ایران توانسته است پیشرفت شگرفی را در این چهل سال به خود ببیند؟

 

 

اگر جوابتان به سوال بالا، منفی است، فیلم زیر را مشاهده کنید:

مرتبط‌ها

ایستگاه انقلاب 11

زوایای ناآشنای مرد خاکستری دولت

در جستجوی ترکیبی از خیانت و خباثت

آیا جمهوری اسلامی به مفاهیم اصلی وجودی خود پایبند بوده است؟

دولت رمّالان

سرافراز؛ مُهره تخریب سازمان اطلاعات سپاه