دیدبان

دلیل دیگر رشد غده سرطانی

دلیل دیگر رشد غده سرطانی

دیدبان؛ با استناد به تحقیقات محققان دانشگاه ملی سنگاپور، ذرات نانو که مواد خوراکی و افزودنی های غذایی و موادمعیشتی و دارو به آنها آلوده شده اند می توانند باعث رشد نوع خطرناک سرطان شوند.

از جمله ذرات نانو که برای از بین بردن غده سرطانی تولید می شود می تواند برعکس، شکلگیری متاستاز را تسریع کند. محققان در آزمایش انجام شده به این نتیجه رسیدند که ذرات درست شده از طلا، دی اکسید تیتان، نقره و دی اکسید سیلیکون قادرند نفوذ سلول های سرطانی به عروق را ساده تر کنند.

این پدیده NanoEL نامیده می شود که گسترش سلول ها سرطانی به دیگر بافت ها و اعضای بدن را تسریع می بخشد که در شرایط دیگر می توانستند برای شکلگیری غدد جدید سرطانی غیرقابل دسترسی باشند.

به گفته محققان، پدیده NanoEL رسیدن دارو به بافت آسیب دیده را آسان تر می کند. هم اکنون متخصصان در حال کار روی احیای کبد آسیب دیده با کمک ذرات نانو هستند.

مرتبط‌ها

راه کاهش ظلم در خانواده افزایش حرمت پدر است

خروجی قرمز حمل سلاح آسان در ایران

خادمیاران رضوی: طلیعه‌ای نو از «آفتاب» فرهنگ شیعی

تحلیلهای رنگین برای عمامه خونین

سبکِ زندگی پرونده‌ساز!

تعداد بالای پرونده در قوه؛ آسیب اجتماعی یا اشکلات ساختاری؟