دیدبان
یادداشت/ محمد‌کاظم انبارلویی

از کجا آغاز کنیم؟

از کجا آغاز کنیم؟

به گزارش دیدبان، «محمدکاظم انبارلویی» تحلیلگر مسائل سیاسی در یادداشتی نوشت:

اصل گفتگو را کسی تردید ندارد. اما تردید در نوع گفتگو، توافق، نحوه توافق و اجرای توافق است. قصد برج