دیدبان
مهشید شاهچراغ، نسیم جوزدانی

تنوع‌پذیری درآمدها و سودآوری در شبکه بانکی کشور

تنوع‌پذیری درآمدها و سودآوری در شبکه بانکی کشور

به گزارش دیدبان،چکیده:

درآمدهای غیربهره‌ای بر سودآوری و ریسک بانک‌ها در شبکه بانکی کشور تأثیر دارند. اغلب بانک‌ها با تغییر در شرایط اقتصادی در کشور و گسترش بانکداری در ایران به کسب درآمدهای غیربهره‌ای روی آورده‌اند. درآمدهای غیربهره‌ای افزایشی بر سودآوری و اثر کاهشی بر ریسک بانک‌ها دارد و درآمدهای غیربهره‌ای بسته به اندازه و نوع مدل کسب‌و‌کار بانکی تأثیرات متفاوتی را بر سودآوری بانک‌ها ایجاد می‌کند و این تأثیرات در بانک‌های خصوصی و دولتی نیز متفاوت است. بانک‌ها در کسب سود با تغییرات درآمدهای بهره‌ای رفتار متفاوت دارند و برخی از بانک‌ها ممکن است که نسبت به وام‌دهی به بخش خصوصی و مسکن تمایل بیشتری نشان دهند که در این صورت با ریسک بسیار کمتری نسبت با سایر بانک‌ها روبرو می‌شوند. بانک‌ها در صورت عدم وصول وام‌های اعطایی با کاهش درآمدهای بهره‌ای روبرو می‌شوند، در حالی‌که درآمدهای غیربهره‌ای شامل درآمدهایی است که بانک را در معرض ریسک مالی قرار نمی‌دهد. در واقع هدف از انجام این تحقیق این است که به ارزیابی چگونگی اثرگذاری درآمدهای غیربهره‌ای بر سودآوری و ریسک در شبکه بانکی کشور بپردازد. از این‌رو با استفاده از روش اقتصادسنجی داده‌های تابلویی پویا با توجه به 25 بانک فعال در شبکه بانکی کشور و از سال (1392–1358) به بررسی این موضوع پرداخته شده است. بر اساس نتایج به‌دست آمده درآمدهای غیربهره‌ای دارای تأثیر مثبت بر سودآوری بانک‌ها و تأثیر منفی بر ریسک بانکی است.
در شبکه بانکی کشور بیشتر درآمد بانک‌ها به درآمدهای بهره‌ای و کمتر به درآمدهای غیربهره‌ای اختصاص می‌یابد. درآمدهای بهره‌ای نسبت به درآمدهای غیربهره‌ای دارای ثبات کمتری هستند.

واژه‌های کلیدی: درآمدهای غیربهره‌ای، تنوع‌پذیری، سودآوری، بانکداری.

نویسندگان:

مهشید شاهچرا ، نسیم جوزدانی

فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی - سال چهارم، شماره 14، تابستان 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

مرتبط‌ها

ایستگاه انقلاب 11

زوایای ناآشنای مرد خاکستری دولت

در جستجوی ترکیبی از خیانت و خباثت

آیا جمهوری اسلامی به مفاهیم اصلی وجودی خود پایبند بوده است؟

دولت رمّالان

سرافراز؛ مُهره تخریب سازمان اطلاعات سپاه