دیدبان
یوسف ترابی ,مسعود شریعتی ,کیومرث درخشان

طراحی الگوی مدیر شایسته مبتنی بر نهج‌البلاغه براساس روش داده‌بنیاد

طراحی الگوی مدیر شایسته مبتنی بر نهج‌البلاغه براساس روش داده‌بنیاد

به گزارش دیدبان،چکیده مقاله:
چکیده: زمینه و هدف: هر تمدن بالنده‌ای برای تداوم حیات سعادتمند خود نیازمند حکمرانی شایسته است تا تعالی فردی و اجتماعی جامعه خود را سرعت بخشد. مدیران و دیوان‌سالاران به‌عنوان سرمایه‌های اصلی نظام، مجرای تجلی اراده حکومت و تضمین‌کننده تحقق آرمان‌های یک تمدن هستند. بنابراین طراحی یک الگوی کارآمد پرورش مدیران و کارگزاران صالح و شایسته، مسئله اصلی هر حکومتی است که بدون شناخت باورهای اساسی بنیان‌گذاران و اسطور‌ه‌های آن حکومت قابل تحقق نیست. با‌توجه به شخصیت والای امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) در شکل‌دهی به‌اندیشه‌های حکومت و مدیریت در نظام مقدس ایران اسلامی، این جستار، به‌دنبال استخراج و فهم الگوی مدیر شایسته از کتاب نهج‌البلاغه است. روش: این تحقیق ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت کیفی است و رویکرد آن براساس نظریه داده‌بنیاد است. یافته‌ها: با مطالعه نهج‌البلاغه و با انجام فرایند‌های رویکرد داده‌بنیاد، 149 مفهوم مرتبط با مدیر شایسته به‌دست آمد. سپس این مفاهیم با موضوع و معانی مشترک با هم ادغام و دسته‌بندی و منجر به ظهور 39 مقوله فرعی شد. این مقوله‌ها نیز ادغام و در دسته‌های کلی‌تر قرار گرفت که حاصل کار، ظهور ابعاد شش‌گانه مدیر شایسته بود که عبارت‌اند از: بعد اعتقادی (خداباوری)، بعد مکتب علوی، نظام پایش اخلاق‌محور، بعد تربیتی، مقوله راهبردهای مدیریت و رهبری و درنهایت تحقق مدیر شایسته. نتیجه‌گیری: این ابعاد در الگوی «استراوس کربین » (1391) گنجانده شد. بدین‌ترتیب که بعد خداباوری به‌عنوان عامل علی، بعد مکتب علوی به‌عنوان عامل محوری، بعد تربیتی و نظام پایش اخلاق‌محور به‌ترتیب به‌عنوان عوامل زمینه‌ای و مداخله‌گر و منش مدیریت و رهبری زیر مقوله راهبردها جای گرفت که نتیجه و پیامد آن شکل‌گیری الگوی مدیر شایسته (حکمران صالح) است.

کلیدواژگان: الگوی مدیر شایسته، امام علی (علیه‌السلام)، حکمران صالح، مدیریت و رهبری، نهج‌البلاغه

نویسندگان:

یوسف ترابی ,مسعود شریعتی ,کیومرث درخشان

فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی - شماره 16, سال یازدهم، شماره دوم، تابستان 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

مرتبط‌ها

ایستگاه انقلاب 11

زوایای ناآشنای مرد خاکستری دولت

در جستجوی ترکیبی از خیانت و خباثت

آیا جمهوری اسلامی به مفاهیم اصلی وجودی خود پایبند بوده است؟

دولت رمّالان

سرافراز؛ مُهره تخریب سازمان اطلاعات سپاه