دیدبان
مصطفی ملکی، غلامرضا زارعی

فلسفه و غایت تمدن ناب در اسلام بر اساس آراء و اندیشه‌های علامه جعفری

فلسفه و غایت تمدن ناب در اسلام بر اساس آراء و اندیشه‌های علامه جعفری

به گزارش دیدبان،چکیده:  

انسان برای بقا نیازمند تشکیل اجتماع است. این نکته شاید مهمترین دلیل ایجاد تمدن بوده است. تمدن، چیستی، غایت و اعتلا و اسقاط آن بی شک از مهمترین مباحث پژوهشی بوده است. علامه جعفری از اندیشمندان اسلامی‌ای بوده که در این حوزه بحث ارائه کرده است. سؤال اصلی این پژوهش نیز بررسی اعتلا تمدن از دیدگاه اسلام در اندیشه سیاسی آن فقید می‌باشد. فرضیه این تحقیق با رویکردهای مختلف در نوع تمدن و فلسفه هر تمدن باز می‌گردد. تمدن‌ها یا «قدرت محور» هستند و یا «انسان محور»، رمز اعتلا و یا اسقاط هر تمدن به این دو نوع تمدن باز می‌گردد.
 

واژه‌های کلیدی: تمدن، سعادت، اصول مشترک، اعتلاء، قدرت محور، انسان محور.

نویسندگان:

مصطفی ملکی: استادیار دانشگاه پیام نور

غلامرضا زارعی: دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

فصلنامه پژوهشهای سیاسی جهان اسلام - سال هفتم، شماره 1 (پیاپی 22)، بهار 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

 

مرتبط‌ها

ایستگاه انقلاب 11

زوایای ناآشنای مرد خاکستری دولت

در جستجوی ترکیبی از خیانت و خباثت

آیا جمهوری اسلامی به مفاهیم اصلی وجودی خود پایبند بوده است؟

دولت رمّالان

سرافراز؛ مُهره تخریب سازمان اطلاعات سپاه