دیدبان
علی اسودی

نشانه شناختی جایگزینی واج و تأثیر آن در ایفای معنا در متون تفسیری

نشانه شناختی جایگزینی واج و تأثیر آن در ایفای معنا در متون تفسیری

به گزارش دیدبان،چکیده

شیخ طوسی در تفسیر التبیان، صاحب نظرات و آراء ویژه تفسیری و قرآنی است. این پژوهش بر آن است، تلاش ها و اجتهادهای ایشان را در دریافت معناشناسی واج و نشانه‌‌شناختی تغییر صامت و مصوّت در ایفای معنا، به تصویر بکشد. برای این منظور، موارد قابل توجهی از استنباطها و فهم ظریف ایشان در این خصوص شناسایی، بررسی و تبیین، و یافته‌‌ها به روش توصیفی ـ تحلیلی ارائه شده است. در این بررسی، مشخص گردید اندیشمندان و علمای اسلامی، نبوغ و ذکاوت فراوانی در این خصوص داشته‌‌اند و با وجود نوپیدا بودن علم «واج شناسی»، اما نشانه‌شناختیهای قابل توجهی در تفاسیر قرآن کریم در سده‌‌های اولیه اسلامی می‌‌توان یافت که تفسیر التبیان شیخ طوسی، مصداقی بارز و شاهدی محکم بر این مدعا است.

کلیدواژه ها: قرآن کریم؛ التبیان؛ شیخ طوسی؛ واج شناسی

نویسنده:

علی اسودی: استادیار دانشگاه مذاهب اسلامی

فصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت) - دوره 11، شماره 43، بهار 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

 

مرتبط‌ها

ایستگاه انقلاب 11

زوایای ناآشنای مرد خاکستری دولت

در جستجوی ترکیبی از خیانت و خباثت

آیا جمهوری اسلامی به مفاهیم اصلی وجودی خود پایبند بوده است؟

دولت رمّالان

سرافراز؛ مُهره تخریب سازمان اطلاعات سپاه