دیدبان
ساجد صمدی قربانی، ‏ مهدی طغیانی ‏

تحلیل انتقادی «شاخص جهانی شادی» با رویکرد اسلامی

تحلیل انتقادی «شاخص جهانی شادی» با رویکرد اسلامی

به گزارش دیدبان،چکیده

یکی از جدید‌ترین شا‌خص‌های مورد استفاده برای ارزیابی پیشرفت جوامع، «شاخص جهانی شادی» است. این شاخص برای سنجش سطح شادکادمی افراد از 7 نماگر اصلی همچون سرانه تولید ناخالص داخلی، حمایت اجتماعی، امید به زندگی سالم، آزادی در انتخاب زندگی، سخاوت، ادراک‌ فساد و آسایش خاطر استفاده می‌نماید. در این مقاله، با استفاده از روش تحلیلی، به بررسی انتقادی این شاخص با رویکرد اسلامی و ارزیابی توانایی آن جهت ارزیابی سطح شادکامی در جوامع مسلمان می‌پردازیم. بر اساس یافته‌های پژوهش، شاخص جهانی شادی از جهت تعریف مفهوم شادی و نشاط و همچنین مؤلفه‌های پیشنهادی با آموزه‌های اسلامی سازگاری ندارد. از این رو، این شاخص نمی‌تواند به عنوان یک ابزار قابل اعتماد تصویر درستی از سطح شادکامی در جوامع اسلامی و در نتیجه میزان پیشرفت آن‌ها ارائه نماید. تدوین شاخص شادی در رویکرد اسلامی مستلزم استخراج مؤلفه‌های اسلامی شادکامی، و ارائه شاخص ترکیبی جدیدی برای سنجش آن است.

کلیدواژه‌ها: توسعه، شاخص‌های توسعه، شاخص جهانی شادی و مؤلفه‌های اسلامی شادی.

نویسندگان:

ساجد صمدی قربانی / دانشجوی دکتری علوم اقتصادی در دانشگاه آزاد واحد تهران شمال 

مهدی طغیانی / استادیار دانشگاه اصفهان    

دو فصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی - سال هشتم، شماره 1، پاییز و زمستان 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

 

مرتبط‌ها

ایستگاه انقلاب 11

زوایای ناآشنای مرد خاکستری دولت

در جستجوی ترکیبی از خیانت و خباثت

آیا جمهوری اسلامی به مفاهیم اصلی وجودی خود پایبند بوده است؟

دولت رمّالان

سرافراز؛ مُهره تخریب سازمان اطلاعات سپاه