دیدبان

بدترین انسان، چه کسی است؟

بدترین انسان، چه کسی است؟

دیدبان؛ مجموعه تابلو گزارشی با عنوان «کثیف ترین آدم» را در کلوب مدیا منتشر کرد. در ادامه می توانید این فیلم را مشاهده کنید و نظر مردم را در مورد یاد شده، دریابیم:

مرتبط‌ها

بر دامان جهنم

طرح تکریم حجاب؛ آغازی از نو

تأملی پیرامون ایده جوان‌گرایی

اشاعه فحشا در آپارات؟

علّت عُمر کوتاه وُزرای ارشاد چیست؟

مرجع تقلیدی که ۱۰۰ ساله شد