دیدبان

بدترین انسان، چه کسی است؟

بدترین انسان، چه کسی است؟

دیدبان؛ مجموعه تابلو گزارشی با عنوان «کثیف ترین آدم» را در کلوب مدیا منتشر کرد. در ادامه می توانید این فیلم را مشاهده کنید و نظر مردم را در مورد یاد شده، دریابیم:

مرتبط‌ها

راه کاهش ظلم در خانواده افزایش حرمت پدر است

خروجی قرمز حمل سلاح آسان در ایران

خادمیاران رضوی: طلیعه‌ای نو از «آفتاب» فرهنگ شیعی

تحلیلهای رنگین برای عمامه خونین

سبکِ زندگی پرونده‌ساز!

تعداد بالای پرونده در قوه؛ آسیب اجتماعی یا اشکلات ساختاری؟