دیدبان

سناریوهای مختلف قیمت بنزین در سال 98

سناریوهای مختلف قیمت بنزین در سال 98

دیدبان؛ سناریوهای مختلفی برای قیمت بنزین وجود دارد. در طرح سنایوهای قیمت بنزین، عمدتا مولفه های رفاه و عدالت اجتماعی، ساماندهی بازار سوخت، جلوگیری از قاچاق و اصلاح الگوی مصرف و کاهش هزینه های دولت مورد نظر قرار می گیرد و بسته به نوع اولویت دهی و نگاه به اقتصاد، پیشنهادات مختلفی ارائه می شود. بماند که منافع سیاسی، جریانی و شخصی افراد باعث می شود شعارهای پوپولیستی در راستای عدم سهمیه بندی و افزایش قیمت ارائه دهند. بر اساس اینکه سرنوشت سهمیه بندی و قیمت گذاری آن چه شود، 6 سناریو برای سال 98 محتمل است که به تفکیک در ادامه بررسی می کنیم.

برای مطالعه سناریوهای قیمت بنزین در سال آتی، گزارش راهبردی را از پیوند زیر دریافت نمایید و مطالعه کنید:

دانلود

مرتبط‌ها

طرح/ زمستان تمام شد!

تراژدی نفت و زنگنه؛ پایان ژنرال

اتاق تاریکِ بازرگانی

فاتف؛ معمای ضمانت دولت

تحلیلی بر وضعیت بارندگی‌ها در ایران

صدای بلندِ ظریف در مونیخ