دیدبان

کادوی مورد علاقه دخترها در روز ولنتاین!

کادوی مورد علاقه دخترها در روز ولنتاین!

دیدبان؛ آیا فرهنگ غربی ولنتاین، می‌تواند با فرهنگ ایرانی- اسلامی مردمان این سرزمین کنار بیاید؟

فیلم زیر در برداشتی نقادانه‌ و طنزآمیز، به این فرهنگ کاملاً وارداتی پرداخته است:

مرتبط‌ها

راه کاهش ظلم در خانواده افزایش حرمت پدر است

خروجی قرمز حمل سلاح آسان در ایران

خادمیاران رضوی: طلیعه‌ای نو از «آفتاب» فرهنگ شیعی

تحلیلهای رنگین برای عمامه خونین

سبکِ زندگی پرونده‌ساز!

تعداد بالای پرونده در قوه؛ آسیب اجتماعی یا اشکلات ساختاری؟