دیدبان

تماس‌های مردمی در دوران ریاست جمهوری درباره پنیر!

تماس‌های مردمی در دوران ریاست جمهوری درباره پنیر!

دیدبان؛ آیت الله خامنه‌ای در دوران ریاست جمهوری خویش، در مورد تماسی می‌گوید که خانواده‌ای در مورد پنیر با ریاست جمهوری ارتباط گرفته است. رهبر معظم انقلاب با بیان این مقدمه تلاش دارد که اصل مهمی را برای مسئولیت داشتن در نظام جمهوری اسلامی ایران تبیین نماید:

مرتبط‌ها

خروجی قرمز حمل سلاح آسان در ایران

خادمیاران رضوی: طلیعه‌ای نو از «آفتاب» فرهنگ شیعی

تحلیلهای رنگین برای عمامه خونین

سبکِ زندگی پرونده‌ساز!

تعداد بالای پرونده در قوه؛ آسیب اجتماعی یا اشکلات ساختاری؟

سیل هجمه‌های دشمن علیه اتحاد مردم و انقلاب