دیدبان

تماس‌های مردمی در دوران ریاست جمهوری درباره پنیر!

تماس‌های مردمی در دوران ریاست جمهوری درباره پنیر!

دیدبان؛ آیت الله خامنه‌ای در دوران ریاست جمهوری خویش، در مورد تماسی می‌گوید که خانواده‌ای در مورد پنیر با ریاست جمهوری ارتباط گرفته است. رهبر معظم انقلاب با بیان این مقدمه تلاش دارد که اصل مهمی را برای مسئولیت داشتن در نظام جمهوری اسلامی ایران تبیین نماید:

مرتبط‌ها

پاک و سالم بودن هوای تهران

بدترین انسان، چه کسی است؟

واگذاری تیمهای پر هزینه

چرا توییت رهبری توسط توییتر حذف شد؟

دیدبانِ آزار زنان ایرانی

تعطیلی یک چهارم رستورانهای تهران