دیدبان

چند وقت دیگر مادر می‌شوی؟

چند وقت دیگر مادر می‌شوی؟

دیدبان؛ همه می‌دانیم که فرآیند «مادر شدن» دنیای عجیب و منحصر به فرد خاص خودش را دارد. در این ویدئو با بُعدی دیگر از این مقوله- که ریشه در تاریخِ فرهنگ غالب ایرانیان دارد- آشنا می‌شویم:

مرتبط‌ها

راه کاهش ظلم در خانواده افزایش حرمت پدر است

خروجی قرمز حمل سلاح آسان در ایران

خادمیاران رضوی: طلیعه‌ای نو از «آفتاب» فرهنگ شیعی

تحلیلهای رنگین برای عمامه خونین

سبکِ زندگی پرونده‌ساز!

تعداد بالای پرونده در قوه؛ آسیب اجتماعی یا اشکلات ساختاری؟