دیدبان

قسمت 71 برنامه "برداشت"

قسمت 71 برنامه "برداشت"

دیدبان؛ در این قسمت از برنامه برداشت، بررسی متفاوتی از فیلمهای سودای سیمرغ جشنواره فجر 37، انجام می‌شود:

مرتبط‌ها

راه کاهش ظلم در خانواده افزایش حرمت پدر است

خروجی قرمز حمل سلاح آسان در ایران

خادمیاران رضوی: طلیعه‌ای نو از «آفتاب» فرهنگ شیعی

تحلیلهای رنگین برای عمامه خونین

سبکِ زندگی پرونده‌ساز!

تعداد بالای پرونده در قوه؛ آسیب اجتماعی یا اشکلات ساختاری؟