دیدبان

خَشمت را برای دشمن نگه دار!

خَشمت را برای دشمن نگه دار!

دیدبان؛ حجت‌الاسلام سید حسین مومنی، ماجرایی جوانی را تعریف می‌کند که مشغول کتک زدن مادرش بود:

مرتبط‌ها

راه کاهش ظلم در خانواده افزایش حرمت پدر است

خروجی قرمز حمل سلاح آسان در ایران

خادمیاران رضوی: طلیعه‌ای نو از «آفتاب» فرهنگ شیعی

تحلیلهای رنگین برای عمامه خونین

سبکِ زندگی پرونده‌ساز!

تعداد بالای پرونده در قوه؛ آسیب اجتماعی یا اشکلات ساختاری؟