دیدبان

ازدواجی ساده در بامِ پایتخت

ازدواجی ساده در بامِ پایتخت

دیدبان؛ در هیاهوی بازار گرمی‌های کاذب خواستگاریهای این مرز و بوم، جمعی نیز پیدا می‌شود که اسیر بازار مکّاره‌های این وادی نشوند. نحوه آغاز زندگی دو زوج از این طیف افراد را می‌توانید با مشاهده این فیلم، درک نمایید:

 

مرتبط‌ها

راه کاهش ظلم در خانواده افزایش حرمت پدر است

خروجی قرمز حمل سلاح آسان در ایران

خادمیاران رضوی: طلیعه‌ای نو از «آفتاب» فرهنگ شیعی

تحلیلهای رنگین برای عمامه خونین

سبکِ زندگی پرونده‌ساز!

تعداد بالای پرونده در قوه؛ آسیب اجتماعی یا اشکلات ساختاری؟