دیدبان

آخرین تست‌های ماهواره ایرانی پیام با موفقیت انجام شد

آخرین تست‌های ماهواره ایرانی پیام با موفقیت انجام شد
دیدبان؛ صادقی نایینی، سرپرست معاونت کاربرد و خدمات فضایی ایران در خصوص انجام تست ماهواره "پیام" امیرکبیر و ایستگاه‌های زمینی آن در چند روز گذشته گفت: این ماهواره برای سومین مرحله تست‌های خود به پژوهشگاه فضایی منتقل و تست‌های سیستمی این ماهواره در چندین نوبت انجام شد و تاکنون نیز مشکلی ایجاد نشده است و تا چند روز آینده این مرحله از تست ماهواره نیز به اتمام می‌رسد، البته آزمایش ماهواره‌ها در چندین نوبت تکرار می‌شود.
وی از قرار گرفتن ماهواره‌های بومی سنجشی کنار ماهواره‌های غیربومی به‌عنوان ظرفیت جدید یاد کرد و افزود: با این کار امکان توسعه و بهبود سامانه‌های خود را به‌دست می‌آوریم؛ به‌طور مثال ما درباره آتش‌سوزی هورالعظیم اطلاعات را هر پنج روز یک بار از طریق ماهواره‌های ناسا و آژانس فضایی اروپا دریافت و تحلیل می‌کردیم، در صورتی که با در مدار قرار گرفتن ماهواره‌های بومی مانند پیام و ظفر شاهد بهبود نتایج حاصل از سامانه‌های کاربردی خواهیم بود؛ مانند کاهش بازه زمانی در موضوعات مرتبط با پایش بلایای طبیعی در کشور.
سرپرست معاونت کاربرد و خدمات فضایی درباره برنامه‌های آینده سازمان فضایی ایران در حوزه ماهواره‌های سنجشی نیز عنوان کرد: در این بخش، نسلی از ماهواره‌ها با عنوان ماهواره‌های سنجش از دور پارس طراحی شده است که کنار ایستگاه‌های زمینی و مراکز پردازش و نیز سامانه‌های کاربردی تشکیل زیست‌بوم «پارس» را می‌دهند و در این زیست‌بوم بالغ بر 26 سامانه کاربردی از پایش حوادث غیر‌مترقبه تا حوزه کشاورزی و منابع طبیعی دیده شده است.

مرتبط‌ها

راه کاهش ظلم در خانواده افزایش حرمت پدر است

خروجی قرمز حمل سلاح آسان در ایران

خادمیاران رضوی: طلیعه‌ای نو از «آفتاب» فرهنگ شیعی

تحلیلهای رنگین برای عمامه خونین

سبکِ زندگی پرونده‌ساز!

تعداد بالای پرونده در قوه؛ آسیب اجتماعی یا اشکلات ساختاری؟