دیدبان

بیشترین علل مرگ در بین ایرانیان در سال ۹۷

بیشترین علل مرگ در بین ایرانیان در سال ۹۷
دیدبان؛ براساس آخرین آمار به دست آمده در سازمان ثبت احوال، یکی از مناسب‌ترین روش ها برای بررسی وضعیت تغییرات رویدادهای حیاتی، محاسبه میزان‌های رویدادها در بازه‌های سالانه است.
بدین ترتیب میزان رویداد حیاتی بر پایه آخرین بازه زمانی 12 ماهه حاصل می شود و می‌توان از تغییرات میزان رویدادهای حیاتی در بازه‌های سالانه با لحاظ جمعیت در معرض رویداد مطلع شد.
بر اساس داده‌های مرگ و میر پایگاه اطلاعات جمعیت کشور در سال 1396، ایرانیان بیش از هر چیز دیگر به دلیل بیماری‌های قلبی و عروقی از دنیا می‌روند.
رتبه بعدی به سرطان‌ها و تومورها و پس از آن بیماری‌های دستگاه تنفسی مربوط است. در درجه های بعدی حوادث غیرعمدی (مانند سوانح رانندگی) و بیماری‌های عفونی و انگلی قرار دارند.

مرتبط‌ها

راه کاهش ظلم در خانواده افزایش حرمت پدر است

خروجی قرمز حمل سلاح آسان در ایران

خادمیاران رضوی: طلیعه‌ای نو از «آفتاب» فرهنگ شیعی

تحلیلهای رنگین برای عمامه خونین

سبکِ زندگی پرونده‌ساز!

تعداد بالای پرونده در قوه؛ آسیب اجتماعی یا اشکلات ساختاری؟