دیدبان

میزان شیوع سرطان در ایران نسبت به کشورهای منطقه

میزان شیوع سرطان در ایران نسبت به کشورهای منطقه
دیدبان؛ قاسم جان بابایی با اشاره به میزان بالای مرگ ناشی از سرطان‌ها در دنیا اظهار داشت: در حاضر در ایران برای کاهش میزان سرطان‌ها در تلاش هستیم. برای مثال در کاهش آمار سرطان پستان موفق بوده ایم، اما نیازمند ارتقای شرایط در زمینه تشخیص زودهنگام و در حوزه درمان استاندارد هستیم.
وی با بیان اینکه ثبت بیماری‌ها در بهبود دسترسی به خدمات و مدیریت منابع و مصارف موثر است، گفت: در خصوص نظام ثبت در بیماری سرطان تلاش کرده ایم تا اطلاعات پایه در مورد میزان بروز و شیوع سرطان و میزان دریافت خدمات مبتنی بر استاندارها را داشته باشیم.
جان بابایی در ادامه افزود: همچنین در آموزش نیروهای انسانی متخصص در این حوزه سعی شده تا ضمن تربیت نیروها به منظور ارائه خدمات با کیفیت به مردم، توزیع متخصص را هدفمند کرده و دسترسی عادلانه به خدمات سلامت را ایجاد کنیم.
معاون درمان وزارت بهداشت عنوان کرد: ساخت ۳ تیپ از مراکز تشخیص زودهنگام، مراکز تشخیص و درمان و مراکز جامع سرطان، براساس نیازمندی‌های موجود طراحی و مکان یابی شده است و در حال حاضر ۱٣٧ مرکز تشخیص زودهنگام سرطان از این مراکز در حال ساخت و بهره برداری هستند.
جان بابایی با بیان اینکه از حدود یک سال پیش بر روی سامانه سیمای سرطان یا پرونده الکترونیک سرطان متمرکز شده ایم، اظهار داشت: امیدواریم تا پایان سال جاری این سامانه به بهره برداری برسد. در این سامانه ثبت خدمات سرطان الزامی خواهد شد.
وی ادامه داد: همچنین آیین نامه شیمی درمانی استاندارد مبتنی بر ارائه خدمات مناسب ابلاغ شده که براساس آن، خدمات ارائه شده ثبت خواهد شد و برای برنامه ریزی‌های مبتنی بر شواهد در آینده مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
جان بابایی اضافه کرد: برای تمامی داروهای گرانقیمت سرطان، گایدلاین (راهنماهای بالینی) و استاندارد خدمت تدوین و ابلاغ شده که برای این خدمات، سامانه ثبت طراحی شده است.
معاون درمان وزارت بهداشت تصریح کرد: براساس این گایدلاین‌ها تا کنون در دو بیمه سلامت و تامین اجتماعی ۳۰۰ میلیارد تومان صرفه جویی کرده ایم، زیرا اساس کار مبتنی بر خرید راهبردی خدمات است.
وی با بیان اینکه برای ثبت سرطان با وجود تلاش‌های ارزشمند کارشناسان سرطان دانشگاه‌ها در دو دهه گذشته و تولید گزارش‌های سالیانه در حوزه فرآیندها، زیرساخت‌ها و خروجی‌های ثبت مشکلاتی داشته ایم، گفت: برای رفع موانع ناشی از عدم یکپارچگی سامانه‌های قبلی ثبت سرطان، "سامانه یکپارچه مدیریت اطلاعات سرطان" (سیمای سرطان) طراحی شده است. براساس این سامانه، روند درمانی بیمار قابل رصد می‌شود. همچنین اطلاعات به صورت آنلاین از بخش پاتولوژی قابل دریافت است و در این سامانه تشخیص بیماری با پزشک درمانگر است.
جان بابایی در ادامه افزود: مراکز ارائه دهنده خدمات مانند شیمی درمانی و داروخانه‌های مرتبط نیز به این سامانه دسترسی خواهند داشت. با این شرایط، امکان ثبت خدمات و نسخه الکترونیکی نیز فراهم خواهد شد.
وی تاکید کرد: تلاش شده است که پوشش بیمه‌ای خدمات مرتبط بر اساس این سامانه باشد. همچنین خرید دارو، ارزیابی‌های دوره‌ای بیمار و طب تسکینی نیز بر همین اساس انجام شود. با توجه به فعالیت این سامانه می‌توان یک نظام ثبت پویا و آنلاین از تشخیص تا درمان و طب تسکینی برای بیمار ایجاد کرد.
جان بابایی در پایان خاطرنشان کرد: یکی از امتیازات ویژه این سامانه، ارتباط با تمام سامانه‌های ملی حوزه سلامت است. گایدلاین‌ها نیز در این سامانه ثبت شده اند. این سامانه زیرساختی، برای استقرار نظام ارجاع بین شبکه بهداشت و مراکز تشخیص زودهنگام سرطان موثر خواهد بود.

مرتبط‌ها

راه کاهش ظلم در خانواده افزایش حرمت پدر است

خروجی قرمز حمل سلاح آسان در ایران

خادمیاران رضوی: طلیعه‌ای نو از «آفتاب» فرهنگ شیعی

تحلیلهای رنگین برای عمامه خونین

سبکِ زندگی پرونده‌ساز!

تعداد بالای پرونده در قوه؛ آسیب اجتماعی یا اشکلات ساختاری؟