دیدبان

انتشار دو کتاب‌ اسلامی توسط انتشارات امرالد انگلیس

انتشار دو کتاب‌ اسلامی توسط انتشارات امرالد انگلیس
دیدبان؛ کتاب‌های دکتر سید محمد مقیمی استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران با عناوین اصول و مبانی مدیریت اسلامی (PRINCIPLES AND FUNDAMENTALS OF ISLAMIC MANAGEMENT) و مدیریت رفتار سازمانی با رویکرد اسلامی (ORGANIZATIONAL BEHAVIOR MANAGEMENT: AN ISLAMIC APPROACH) در نوامبر ۲۰۱۸ توسط انتشارات امرالد (Emerald Publishing) در انگلستان منتشر شد.
دکتر سید محمد مقیمی، مولف این کتاب‌ها با تاکید بر اینکه منابع غنی اسلامی سرشار از الگوهای عملی برای مدیریت سازمان‌ها در راستای سعادت مادی و معنوی بشریت است، در این دو کتاب کوشش کرده تا با مراجعه به قرآن کریم و سایر منابع غنی اسلامی از جمله نهج‌البلاغه، چارچوبی نوین متناسب با نیازها و الزامات روز مدیریت عرضه کند.  
دکتر سید محمد مقیمی با بیان اینکه آموزه‌های اسلام در حوزه مطالب مدیریتی بر اساس واکاوی در بسیاری از منابع اسلامی در این دو کتاب مورد اشاره قرار گرفته است، گفت: در سرآغاز تالیف کتاب‌های «اصول و مبانی مدیریت اسلامی» و «مدیریت رفتار سازمانی با رویکرد اسلامی»، قرآن کریم مورد مطالعه قرار گرفته و با فیش‌برداری‌های موضوعی، قریب به ۵۰۰ آیه قرآنی که حاوی نکات برجسته مدیریتی بود، استخراج شد.
وی افزود: سپس با مراجعه به تفسیر قرآن کریم که پل ارتباطی میان ذهن محقق و آیات نورانی کلام‌الله است، دستورات و ارشادات آن منشور ربّانی که نگاهی به حوزه علوم مدیریتی دارد، مورد تجزیه و تحلیل محتوا قرار گرفت. همین فرآیند در خصوص بسیاری از منابع اسلامی کلیدی تکرار شد که در این میان، نهج‌البلاغه که بعد از قرآن کریم به عنوان دومین منبع اصلی نگارش کتاب محسوب می‌شود، بارها مورد کاوش محققانه قرارگرفت.
استاد دانشگاه تهران خاطرنشان کرد در تدوین کتاب اصول و مبانی مدیریت اسلامی، ضمن مفهوم‌شناسی سازمان و مدیریت از دیدگاه اسلام و تبیین فرآیند شکل‌گیری و رویکردهای مدیریت اسلامی، با توجه به کارکردهای اصلی مدیریت، مباحث مرتبط با برنامه‌ریزی و سیاستگذاری، سازماندهی، مدیریت منابع انسانی، هدایت و کنترل سازمانی در مدیریت اسلامی به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.
به گفته مقیمی، کتاب مدیریت رفتار سازمانی با رویکرد اسلامی نیز شامل مبانی رفتار سازمانی و مباحث رفتار سازمانی در سه سطح فردی، گروهی و سازمانی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی است که در قالب ۱۰ فصل تنظیم شده است. این دو کتاب برای استفاده دانشجویان، محققان و مدیران سازمان‌ها و شرکت‌های بخش خصوصی و دولتی به رشته تحریر درآمده است.

مرتبط‌ها

راه کاهش ظلم در خانواده افزایش حرمت پدر است

خروجی قرمز حمل سلاح آسان در ایران

خادمیاران رضوی: طلیعه‌ای نو از «آفتاب» فرهنگ شیعی

تحلیلهای رنگین برای عمامه خونین

سبکِ زندگی پرونده‌ساز!

تعداد بالای پرونده در قوه؛ آسیب اجتماعی یا اشکلات ساختاری؟