دیدبان

پروژه های ورشکسته ارتش آمریکا

پروژه های  ورشکسته ارتش آمریکا

دیدبان؛ ناشنال اینترست اولین تولید فاجعه آمیز را عنصر نظامی بات (Brilliant Anti-Tank Munition) نامید که در سال های جنگ سرد تولید شده است. بر اساس تفکر طراحان یک چنین موشکی ممکن است کل ردیف تانک ها را نابود کند. در پایان جنگ سرد این پروژه متوقف شده و در سال 2003 به طور کامل لغو شد. در این پروژه به طور کل 2.2 میلیارد دلار هزینه شد.
جایگاه دوم به بالگرد جنگی اطلاعاتی RAH-66 Comanche تعلق دارد. این بالگرد در سال 1991 معرفی شد و اولین پرواز آن در سال 1996 صورت گرفت. علی رغم خصوصیات خوب پروازی ، پنهان بودن و شاخص های بالای قدرت ، پروژه به شدت گران تمام شد. در نهایت کار در سال 2004 متوقف گردید و کل هزینه اتلاف شده برای آن 7.9 میلیارد دلار بود.
بعد از آن ماشین 155 میلیمتری Crusader بود که به جای سیستم توپخانه ای M109 معرفی شد. این ماشین قادر بود تا ده شلیک در دقیقه به فاصله 40 کیلومتری پرتاب کند. اما کاستی آن وزن سنگین 43 تنی اش بود. این پروژه در سال 2002 متوقف شد و هزینه آن 2.2 میلیارد دلار بود.
چهارمین شماره به برنامه سیستم نظامی آینده (Future Combat Systems (FCS تعلق گرفت. این پروژه برای آمریکا 18.1 میلیارد دلار هزینه داشت.
آخرین پروژه در لین لیست به برنامه GCV (Ground Combat Vehicles تعلق گرفت که در سال 2009 شروع شد. در قرار بود در این پروژه تانک جدید جنگی تولید شود اما در نتیجه ماشین نظامی به وزن 60 تن بدست آمد. در سال 2014 تولید به طور کامل متوقف شد و بودجه آن بیش از یک میلیارد دلار بود.

مرتبط‌ها

احمد دستمالچیان، کاردار پیشین ایران در عربستان

فادی جونی فعال فضای مجازی درباره آمار متبلایان به کرونا

آیا حملات اخیر آمریکا به عراق، غیر عادی و غیرقابل پیش‌بینی بود؟

دلیل اصلی کاهش مشارکت در  انتخابات مشکلات معیشتی بود نه کرونا

کاهش قیمت نفت بیشتر از همه ضرر عربستان و روسیه است نه ایران

توسعه‌طلبی‌های «اِسپارت خلیج فارس»