دیدبان

شرط طالبان برای مذاکرات با دولت افغانستان

شرط طالبان برای مذاکرات با دولت افغانستان

دیدبان؛ وی در گفت‌وگو با احزاب سیاسی افغانستان تاکید کرد که بدون ایجاد یک دفتر رسمی طالبان در کابل آغاز مذاکرات مستقیم این گروه با دولت افغانستان امکان پذیر نیست.

رئیس هیئت مذاکره کننده طالبان اظهار داشت: برای مذاکره و برقراری ارتباط با دولت افغانستان باید دفتر سیاسی این گروه در کابل ایجاد شود تا بتوانند با دولت افغانستان مذاکره کنند.

وی تاکید کرد که بازگشایی دفتر سیاسی در کابل برای آغاز مذاکرات صلح با دولت یک نیاز اولیه است.

ستانکزی خاطرنشان کرد که این دفتر مسائل مرتبط با صلح را نیز منتشر خواهد تا به مردم پاسخگو بوده و مسائل بین‌المللی را نیز مطرح کند.

عدم مذاکره طالبان با دولت افغانستان به یکی از اساسی ترین چالش‌ها در روند صلح افغانستان تبدیل شده است.

این در حالی است که فشارهای آمریکا و تلاش کشورهای منطقه برای تشویق طالبان به مذاکره با دولت افغانستان تا کنون ناکام باقی مانده است.

اخیرا نشست مشترکی بین احزاب سیاسی افغانستان و نمایندگان طالبان در مسکو برگزار شده بود که در آن ظاهرا طالبان برای مذاکره با دولت افغانستان انعطاف نسبی از خود نشان داده است.

تا کنون دولت افغانستان به درخواست هیئت مذاکره کننده طالبان برای گشایش دفتر رسمی در کابل واکنشی نشان نداده است.

مرتبط‌ها

توسعه‌طلبی‌های «اِسپارت خلیج فارس»

هزینه‌تراشی برای دشمن؛ مانعی برای تحریم بیشتر

استراتژی آمریکا و اعراب برای مقابله با جنگ نامنظم در خاورمیانه

ایران نباید منتظر اروپا بماند

چالشها و تجارب همکاری آمریکا با شُرکای عرب

معرفی و ذکر چالشهای مُدل «به وسیله، با و از طریق» (By, With, and Through)