دیدبان

دفاع سفیر روسیه از حق ایران برای پیشبرد برنامه فضایی

دفاع سفیر روسیه از حق ایران برای پیشبرد برنامه فضایی

دیدبان؛ لوان جاگاریان این مطلب را در مصاحبه با اسپوتنیک در پاسخ به سوالی درباره نظر مسکو درباره شدت گرفتن بحث ها در غرب به خاطر پرتاب ماهواره های ایرانی به فضا اعلام کرد.

سفیر روسیه در تهران همچنین خاطرنشان ساخت آزمایشات موشکی جمهوری اسلامی مغایر قطعنامه شماره 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد نیستند.

یادآور می شود تعدادی از کشورها از جمله کشورهای هسته ای آلمان و فرانسه آخرین آزمایش موشک بالستیک در ایران را محکوم کرده و خاطرنشان کردند برنامه موشکی ایران با قطعنامه شماره 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد حاوی تائید برجام مطابقت ندارد.

وزارت خارجه ایران در پاسخ اعلام کرد برنامه موشکی ایران ناقض قطعنامه های شورای امنیت نیست و فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی تاکید کردند ایران به آزمایشات موشکی خود ادامه داده و برای این کار از هیچ کس اجازه نخواهد گرفت.

مرتبط‌ها

توسعه‌طلبی‌های «اِسپارت خلیج فارس»

هزینه‌تراشی برای دشمن؛ مانعی برای تحریم بیشتر

استراتژی آمریکا و اعراب برای مقابله با جنگ نامنظم در خاورمیانه

ایران نباید منتظر اروپا بماند

چالشها و تجارب همکاری آمریکا با شُرکای عرب

معرفی و ذکر چالشهای مُدل «به وسیله، با و از طریق» (By, With, and Through)