دیدبان

مقامات بریتانیا تهدید کرده اند که شبکه های اجتماعی را مسدود کنند

مقامات بریتانیا تهدید کرده اند که شبکه های اجتماعی را مسدود کنند

دیدبان؛ مت هانکاک، وزیر بهداشت بریتانیا اعلام کرد که در شبکه های اجتماعی محبوب، تعداد زیادی فیلم و عکس هایی با محتوی خودکشی توزیع می شود، در حالی که سازمان خدمات دهنده شبکه اجتماعی نمی تواند به سرعت چنین محتواهایی را پاک کند.

وزیر افزود که اگر شبکه های اجتماعی همچنان دستورات مقامات را نادیده بگیرند، او هیچ گزینهای نخواهد داشت، مگر اینکه مشکل را در سطح قانونی حل کند.

وی گفت:"در آخر سر باید بگویم که مجلس چنین اختیاری را دارد، بله"و تاکید کرد: "دوست ندارم که کار به اینجا کشیده شود"

اظهارات هانکاک بعد از اینکه ایان راسل، شبکه های اجتماعی را در خودکشی دختر 14 ساله خود را در سال 2017 مقصر شناخت و متهم کرد، بیان شد. به گفته این وی، فرزندش فرزندش محتواهای خودکشی و افسردگی را نگاه می کرد.

مرتبط‌ها

توسعه‌طلبی‌های «اِسپارت خلیج فارس»

هزینه‌تراشی برای دشمن؛ مانعی برای تحریم بیشتر

استراتژی آمریکا و اعراب برای مقابله با جنگ نامنظم در خاورمیانه

ایران نباید منتظر اروپا بماند

چالشها و تجارب همکاری آمریکا با شُرکای عرب

معرفی و ذکر چالشهای مُدل «به وسیله، با و از طریق» (By, With, and Through)