دیدبان

تعیین حق بیمه برای رانندگان حمل و نقل درون و برون شهری

تعیین حق بیمه برای رانندگان حمل و نقل درون و برون شهری

دیدبان؛ مجید قنادان اطلاع داد: پرداخت حق بیمه سهم دولت برای رانندگان حمل و نقل درون شهری و برون شهری از محل هدفمندی یارانه‌ها به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی رسید.

بر اساس خبر خوشی که امروز به دستم رسید بعد از پیگیری‌های فراوان و با مساعدت نمایندگان محترم #مجلس در جلسه #کمیسیون_تلفیق پرداخت #حق_بیمه سهم دولت برای #رانندگان حمل‌ونقل درون شهری و برون شهری از محل #هدفمندی یارانه‌ها تصویب شد.

— Alireza Ghanadan (@alirezaghanadan) 28 января 2019 г.


وی در توئیتر خود نوشت: بر اساس خبر خوشی که امروز به دستم رسید بعد از پیگیری‌های فراوان و با مساعدت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در جلسه کمیسیون تلفیق پرداخت حق بیمه سهم دولت برای رانندگان حمل‌و نقل درون شهری و برون شهری از محل هدفمندی یارانه‌ها تصویب شد.

مرتبط‌ها

اتاق تاریکِ بازرگانی

فاتف؛ معمای ضمانت دولت

تحلیلی بر وضعیت بارندگی‌ها در ایران

سناریوهای مختلف قیمت بنزین در سال 98

صدای بلندِ ظریف در مونیخ

مخارج شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران