دیدبان

هشت محور ارتقای ثبات در خاورمیانه از دیدگاه ظریف

هشت محور ارتقای ثبات در خاورمیانه از دیدگاه ظریف

دیدبان؛ محمد جواد ظریف، در کنفرانس رایسینا در هند در خصوص اصول و اهداف تعامل با کشورهایی که خواهان ارتقای امنیت و ثبات خاورمیانه و جنوب شرق آسیا هستند صحبت کرد.
اهداف و اصول تعامل با همسایگان و تمام کسانی که خواهان ثبات خاورمیانه و جنوب شرق آسیا هستنداز دیدگاه محمد جواد ظریف به این شرح است:
۱- حفظ تمامیت ارضی و ثبات کشورهای همسایه از طریق تقویت دولت داخلی و جلوگیری از دخالت خارجی
۲- ترویج کشور داری خوب در سراسر منطقه
۳- اعمال خویشتنداری استراتژیک توسط تمام بازیگران منطقه‌ای
۴- ممانعت از اشاعه تسلیحات هسته‌ای، از بین بردن تسلیحات کشتار جمعی و جلوگیری از رقابت پر هزینه و بی‌ثبات کننده بر سر تسلیحات غیر هسته‌ای
۵- برقراری توازن منطقه‌ای و مقابله با هژمونی از سوی قدرت‌های منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای
۶- تقویت توان اقتصادی و دولتی
۷- پایبندی به چند جانبه‌گرایی
۸- اتصال و بهره‌برداری از مسیرهای ترانزیت میان شمال و جنوب و بین شرق و غرب
وزیر امورخارجه در جریان سفر خود به هند در کنفرانس بین‌المللی رایسینا که در آن مهم‌ترین مسائل جهانی با حضور جمعی از اندیشمندان و افراد صاحب نظر از کشورهای مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد، شرکت داشت و به ایراد سخنرانی پرداخت.

مرتبط‌ها

رونق تولید و تعلل یک لایحه

سیاست «حفظ نفت»: شروع یک چالش آشنای ایرانی

پتروشیمی ایران و تحریم‌ احتمالی آمریکا

طبقه متوسط و بحران اقتصادی پس از انقلاب

فاتف و تکرار یک بازی قدیمی

تورم 20 تا 40 درصدی در انتظار سال 98