دیدبان

FATF استعمارگری جدیدی علیه ایران است

FATF استعمارگری جدیدی علیه ایران است

دیدبان؛ احمد امیرآبادی، عضو هیأت رئیسه مجلس، پذیرش FATF را باعث بیشتر شدن مشکلات کشور دانست.
امیرآبادی در این خصوص اظهار داشت: وزیرانی که به رهبری جهت پذیرش کنوانسیون پالرمو نامه نوشتند، آیا تضمین می‌دهند که مشکلات مردم با پذیرش این قطعنامه‌ها حل می‌شود؟ قطعا پذیرش FATF مشکلات کشور را بیشتر می‌کند.
وی با اشاره به اینکه FATF یک گروه بین‌المللی 36 عضوی است گفت: گر چه به ظاهر FATF یک کنوانسیون تامین مالی تروریسم است اما روحی استعمارگری دارد. این کنوانسیون یک استعمارگری جدیدی در صحنه بین المللی علیه کشور ماست.
گفتنی است پیش از این حسن روحانی، رئیس جمهور ایران در ارتباط با FATF گفته بود: FATF خوب باشد یا بد، زیرساخت و لازمه ارتباط مالی با بانکهای جهانی است.

مرتبط‌ها

رونق تولید و تعلل یک لایحه

سیاست «حفظ نفت»: شروع یک چالش آشنای ایرانی

پتروشیمی ایران و تحریم‌ احتمالی آمریکا

طبقه متوسط و بحران اقتصادی پس از انقلاب

فاتف و تکرار یک بازی قدیمی

تورم 20 تا 40 درصدی در انتظار سال 98