دیدبان

نئولیبرالیسم و اقتصاد ایران

نئولیبرالیسم و اقتصاد ایران

دیدبان؛ در این کتابچه به بررسی اثرات حاکمیت نئولیبرالیسم بر اقتصاد ایران پرداخته می شود.

 

دانلود

مرتبط‌ها

اتاق تاریکِ بازرگانی

فاتف؛ معمای ضمانت دولت

تحلیلی بر وضعیت بارندگی‌ها در ایران

سناریوهای مختلف قیمت بنزین در سال 98

صدای بلندِ ظریف در مونیخ

مخارج شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران