دیدبان

نئولیبرالیسم و اقتصاد ایران

نئولیبرالیسم و اقتصاد ایران

دیدبان؛ در این کتابچه به بررسی اثرات حاکمیت نئولیبرالیسم بر اقتصاد ایران پرداخته می شود.

 

دانلود

مرتبط‌ها

جلسه غیرعلنی مجلس درباره بودجه سال ۹۸

بازار حرف «ستاد تنظیم بازار» را نمی‌خواند

انتقاد بسیج دانشجویی به نابسامانی بودجه

ابلاغ شیوه نامه حمل و نقل و نگهداری دام زنده

لزوم تشکیل هیأت اندیشه‌ورز جوان در پیگیری مطالبات رهبری

«نه قاطع» مردم لرستان به لوایح استعماری پالرمو و fatf