دیدبان

سلطنت طلبان از اقدامات تروریستی تا فعالیت پوپولیستی

سلطنت طلبان از اقدامات تروریستی تا فعالیت پوپولیستی

دیدبان؛ در این کتابچه به بررسی دقیق و کامل سلطنت طلبان (بخوان مجریان دستورات امریکایی) پرداخته می شود.

 

دانلود

مرتبط‌ها

تراژدی نفت و زنگنه؛ پایان ژنرال

اتاق تاریکِ بازرگانی

فاتف؛ معمای ضمانت دولت

تحلیلی بر وضعیت بارندگی‌ها در ایران

سناریوهای مختلف قیمت بنزین در سال 98

صدای بلندِ ظریف در مونیخ