دیدبان

سلطنت طلبان از اقدامات تروریستی تا فعالیت پوپولیستی

سلطنت طلبان از اقدامات تروریستی تا فعالیت پوپولیستی

دیدبان؛ در این کتابچه به بررسی دقیق و کامل سلطنت طلبان (بخوان مجریان دستورات امریکایی) پرداخته می شود.

 

دانلود

مرتبط‌ها

رونق تولید و تعلل یک لایحه

سیاست «حفظ نفت»: شروع یک چالش آشنای ایرانی

پتروشیمی ایران و تحریم‌ احتمالی آمریکا

طبقه متوسط و بحران اقتصادی پس از انقلاب

فاتف و تکرار یک بازی قدیمی

تورم 20 تا 40 درصدی در انتظار سال 98