دیدبان

چشم انداز امریکا

چشم انداز امریکا

دیدبان؛ در این شماره به موارد ذیل پرداخته می شود:

* تشدید دوباره جنگ روانی علیه جمهوری اسلامی ایران

* نقش مذهب در سیاست خارجی آمریکا

* بازگشت انگلستان به غرب آسیا همزمان با تمرکز ایالات متحده بر شرق

* رصد آمریکا

* طرح ترامپ برای خروج از ناتو و نگرانی های سیاستمداران آمریکایی از این مسأله

 

دانلود

مرتبط‌ها

توسعه‌طلبی‌های «اِسپارت خلیج فارس»

هزینه‌تراشی برای دشمن؛ مانعی برای تحریم بیشتر

استراتژی آمریکا و اعراب برای مقابله با جنگ نامنظم در خاورمیانه

ایران نباید منتظر اروپا بماند

چالشها و تجارب همکاری آمریکا با شُرکای عرب

معرفی و ذکر چالشهای مُدل «به وسیله، با و از طریق» (By, With, and Through)