دیدبان

هشدار به شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده

پشت پرده آموزش مسایل جنسی به کودکان

اگر خطری بزرگ ،جامعه کودکان کشور را تهدید کند باید به سراغ بالاترین نهادی رفت که در نظام ما مسئولیت حفاظت از کودکان را به عهده دارد و این نهاد شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده است که زیر مجموعه شوای عالی انقلاب فرهنگی است و در امر سیاستگزاری برای امور کودکان جایگاهی تراز اول دارد .

حمایت آموزش و پرورش از کودکان کار

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی گفت: در حال حاضر حدود ۱۱ هزار کودک بین ۱۰ تا ۱۹ سال مورد حمایت قرار گرفته‌اند که هزینه‌های ناشی از تحصیل آنها‌، توسط ما حداقل تا ۲۵ درصد پرداخت خواهد شد.

۴۰ درصد کودکان کار و خیابان، ایرانی نیستند

حدود ۶۰ درصد کودکان خیابان ایرانی هستند که کودکان بین ۱۰ تا ۱۴ سال ۴۵ درصد کل کودکان خیابانی را شامل می شوند، همچنین ۳۴ درصد از کودکان خیابانی در حال تحصیل هستند، ۴۰درصد ترک تحصیل کردند و ۲۴درصد از بچه ها اصلا به مدرسه نرفته اند .

بستری و درمان برای کودکان کار مجانی می شود

وزیر بهداشت گفت: کودکان کار محصول سیاستهای غلط دولتها و مجلس‌ها هستند، همه ما مقصر هستیم و آنها گناهی ندارند. همه ما مردم و دولت باید برایشان کاری کنیم، فعلاً ۹۵ تا ۱۰۰ درصد هزینه بستری کودکان کار و خانواده هایشان در بیمارستانهای دولتی رایگان می‌شود.