دیدبان

فرمانده نیروهای ویژه هوابرد نزاجا خبر داد:

ورود سلاح های جدید تک تیرانداز و جلیقه ضدگلوله ایرانی به سازمان رزم تکاوران ارتش

امیر خسروی در مورد تجهیزات جدید تیپ 65 نزاجا گفت: جهاد خودکفایی نزاجا دو نوع سلاح جدید را تحویل ما داده که یکی سلاح تک تیرانداز کالیبر12.7 است و دیگری سلاح 14.5 تک تیرانداز است که اخیراً به ما واگذار شده است.