دیدبان

مُنقرض شُد

موشن گرافیکی با عنوان «مُنقرض شُد» تلاشی برای توصیف مختصر رویدادهای مهم ایام الله دهه فجر داشته است.
به بهانه فرارسیدن ایام الله نیمه خرداد

پیامدهای سیاسی نهضت 15 خرداد

نهضت حق علیه باطل در 15 خرداد سال 42 وارد دوره جدیدی از حیات خود شد که به حق می توان آن را نقطه عطفی در شکل گیری انقلاب اسلامی ایران به سال 1357 دانست. عوامل شکل گیری این نهضت عظیم اجتماعی در همه ابعاد و شئون خود به سمت تکوین و تکمیل پیش رفت.

جریان های اندیشه ای در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران1

کشورهای جهان سوم اغلب به علت هایی چون استبدادی بودن حکومت، نبود ارتباط میان نهادهای علمی و سیاسی، وابستگی دولت به خارج و نداشتن قدرت چانه زنی در محیط بین الملل دارای اندیشمندان و مکاتب فکری در سیاست خارجی نیستند. برای مثال کشور ایران از زمان صفویه به بعد دارای دولت واحد، دین سراسری و قلمروی سرزمینی مشخص گردید و با کشورهایی چون پرتقال، انگلیس، روسیه، عثمانی و .... رابطه برقرار کرد.