دیدبان

بررسی آرا و نظرات علی میرفطروس

میرِ مزدور

باید به نویسنده یادآوری کرد مطابق همان دیدگاه تکامل تاریخی - قسمتی از نظریه تاریخ مارکس- که برایش سینه چاک می فرمایید، آنچه باعث رشد تاریخ می شود همین تضاد و تنازع است پس علی القاعده اگر حقیقتا به تکامل تاریخی معتقد باشید باید از تنازعات و تضادها استقبال کنید.
نقدی بر یک نوع عدالت‌خواهی؛

ساختار بی‌بنیاد اندیشه عدالت در نیروهای مذهبی

نقصان در عدالت اندیشی بحرانی بود که عدالت‌خواهان مذهبی را به تناقض با خویشتن کشاند. اکنون و پس از گذشت 15 سال از فراگیر شدن موج اول عدالت‌خواهی در قشر مذهبی زمان آن رسیده است که این نیروها به نقد خویشتن بپردازند و موجی جدید را در این عرصه با پختگی بیشتر آغاز نمایند.
به مناسبت 14 اسفند، سالروز غایله آفرینی طرف‌داران بنی صدر در دانشگاه تهران؛

تیر خلاص بنی صدر به خودش!

داستان ورود جناب «بنی صدر» به نظام جمهوری اسلامی از آن‌جا آغاز شد که او پس از پیروزی انقلاب، در دانشگاه‌ها مشغول مناظره با جماعت کمونیست شد. بنی صدر خوب بلد بود صغری، کبری بچیند و با یک نتیجه‌گیری خوب، حال طرف‌داران تفکر چپ و مارکسیست‌ها را بگیرد...

جریان شناسی چپ نو

چپ گرایی به عنوان موضعی سیاسی-نظری هرچند ریشه در تحولات و اندیشه ها و وضعیت سیاسی اروپا و امریکا، خصوصا فرانسه، آلمان، انگلیس و امریکا دارد، در تمام دنیا، و همین طور ایران، دارای طرفدارانی است.