دیدبان

"پلوتونیوم و ما ادراک ما پلوتونیوم"

رودروریی"قسم‌های ولله" علی اکبر صالحی با ماده‌ای که در "برجام" تعهد کرده‌ایم تا سال‌ها حتی اسمش را هم نیاوریم/ ایران رسما با باشگاه فضایی دنیا، بزرگترین منبع انرژی ۵۰ سال آینده، پهبادهای مدرن و باطریهای چند ده ساله خداحافظی کرد
محمدکاظم انبارلویی:

‫سه بار قسم جلاله صالحی با متن برجام و ضمائم آن نمی‌خواند

آقای صالحی سه بار قسم جلاله خورد که؛ «در مسئله هسته‌ای کندی و توقف در کار نیست» این سوگند با متن برجام و اسناد ضمیمه نمی‌خواند، موافقان برجام باید در این باره استدلال و سند بیاورند نه قسم جلاله.

قسمی که باهنر خورد تا دوباره رای بیاورد

وی افزود: در این جلسه انتقادات تندی نسبت به عملکرد محمدرضا باهنر درخصوص همراهی با فراکسیون اصولگرایان وبرخی نمایندگان منتسب به جبهه پایداری مجلس مطرح شد که باهنر نیز ضمن پذیرفتن انتقادات قسم خورد که در آینده همراه با فراکسیون رهروان و لاریجانی باشد و زمانی که نمایندگان قسم وی را شنیدند مجاب شدند که دوباره به او رای بدهند.