دیدبان

بازبینی در طرح تفصیلی تهران

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در مواردی خلاف پروانه عمل کرده و برای برخی پروژه‌ها مجوز صادر کرده است، گفت: برخی از موارد در طرح تفصیلی تهران نیاز به بازنگری دارد که برهمین اساس در حال بررسی آن هستیم.