دیدبان

وقتی زمین بازی دولت برای انتخابات تغییر می‌کند؛

مذاکرات عالی بود اما به جزئیات آن "حساس نشوید"!

آنها تلاش می‌کنند از یک طرف، معیار رقابت در انتخابات را به جای عملکرد و کارنامه دولت بویژه در حوزه اقتصادی، موضوع برجام قرار دهند و گروه‌های سیاسی را براساس فاصله‌ای که با برجام دارند مورد بررسی قرار دهند، از سوی دیگر به این مهم هم توجه لازم را دارند که مبادا متن و واقعیت برجام مورد توجه و بررسی قرار گیرد بلکه تصویری که آنها از برجام ارائه داده‌اند باید محور باشد.

روایت روحانی از بحث بر سر یک کلمه در جلسه فوق العاده

رئیس جمهور گفت: این روزها ما جلسات فوق‌العاده زیادی در شورای‌عالی امنیت ملی برای بررسی «برجام» داریم و مثلا در جلسه امروز صبح بحث بر سر یک حرف تعریف و یک کلمه بود که مذاکره کنندگان ما با طرف مذاکرات بر سر آن اختلاف نظر داشتند و اگر این حرف با نظر آنها تعیین می‌شد شاید خیلی چیزها در متن برجام تغییر می‌کرد، اما فرزندان شما ساعت‌ها بر سر همین یک کلمه و حرف تعریف در متن توافق بحث و مذاکره کردند.