دیدبان

حمید بقایی، زنده است!

پس از فروکش کردن تمرکز رسانه ها بر خبرهای پیرامون آقای بقایی، اکنون فرصت مناسبی است تا برای فهم بهتر آنچه اتفاق افتاده به مرور گذشته بپردازیم.

زندانیان گوانتانامو راهی جز اعتصاب غذا برای رساندن فریاد خود به گوش جهانیان ندارند

وکیل مدافع چند نفر از زندانیان زندان مخوف گوانتانامو که در اعتراض به وضع ناگوار خود در اعتصاب غذا به سر می برند، معتقد است شرایط در زندان به گونه ای است که زندانیان جز اعتصاب غذا راهی برای رساندن فریاد خود به گوش جهانیان ندارند.