دیدبان

تعلل وزارت کار در حق کارگران

تعلل وزارت کار در حق کارگران

دیدبان؛ علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره آخرین وضعیت ارسال مصوبه حق مسکن کارگران به هیئت دولت از سوی وزارت کار افزود: با پیگیری‌هایی که داشتیم متوجه شدیم که تاکنون بسته به هیئت دولت نرسیده است.

خدایی با بیان اینکه سه هفته از تصویب این مصوبه در شورای عالی کار می‌گذرد، گفت: تأخیر در ارسال این مصوبه به هیئت دولت منطقی نیست و در این راستا گلایه شدید داریم.

 وی بیان کرد: عدم ارسال مصوبه حق مسکن به هیئت دولت اعتراض نمایندگان کارگران در شورای عالی کار را در پی داشته است، ضمن آنکه  خبری از برگزاری جلسه شورای عالی کار و آغاز بررسی دستمزد 98 نیست.
با تصویب اعضای شورای عالی کار حق مسکن کارگران  که پیش از این 40هزار تومان بود با افزایش 60هزار تومانی به100 هزار تومان رسیده است و با توجه به اینکه حق مسکن تنها آیتم بسته مزدی کارگران است که باید از تصویب هیأت وزیران بگذرد، درصورت تصویب نهایی آن، از فروردین ماه سال 1398حق مسکن در فیش‌های حقوقی همه کارگران مشمول قانون کار 100هزار تومان منظور خواهد شد.

مرتبط‌ها

رونق تولید و تعلل یک لایحه

سیاست «حفظ نفت»: شروع یک چالش آشنای ایرانی

پتروشیمی ایران و تحریم‌ احتمالی آمریکا

طبقه متوسط و بحران اقتصادی پس از انقلاب

فاتف و تکرار یک بازی قدیمی

تورم 20 تا 40 درصدی در انتظار سال 98