دیدبان

پهلوی را نمی‌توان تطهیر کرد

پهلوی را نمی‌توان تطهیر کرد

دیدبان؛ قیمت دلار در اعصار مختلف اقتصادی کشور، تعیین کنندگی ویژه ای در معادلات اقتصادی از جمله حقوق کارگران داشته است. در فیلم زیر، گزارشگر به میان مردم رفته است تا فهم اقتصادی ایشان از دوران پهلوی را به چالش بکشد:

 

مرتبط‌ها

پیامدهای سفر روحانی به عراق

ابعاد فتنه احتمالی 98

دیگه چه خبر از آپارات؟

مناظره سیاسی؛ میدان شفافیت یا عرصه سیاه نمایی؟

مرگ تدریجی یک رویا

رهبری چه نیست؟