دیدبان

پهلوی را نمی‌توان تطهیر کرد

پهلوی را نمی‌توان تطهیر کرد

دیدبان؛ قیمت دلار در اعصار مختلف اقتصادی کشور، تعیین کنندگی ویژه ای در معادلات اقتصادی از جمله حقوق کارگران داشته است. در فیلم زیر، گزارشگر به میان مردم رفته است تا فهم اقتصادی ایشان از دوران پهلوی را به چالش بکشد:

 

مرتبط‌ها

سرافراز؛ مُهره تخریب سازمان اطلاعات سپاه

یک ارتشِ فدایی؛ به وسعت یک ملّت

پله پله تا ملاقات کدخدا

سلبریتی در قفس

رابطه مرموز سازمان منافقین و یک حزب افراطی در اسپانیا

تردید در تصمیم واحد برای مجلس یازدهم