دیدبان

مقایسه سلبریتی‌های ایرانی و خارجی

مقایسه سلبریتی‌های ایرانی و خارجی

دیدبان؛ در حالی که بسیاری از سلبریتی‌های خارجی از توجه به فرزندان و خانواده صحبت می‌کنند، برخی از سلبریتی‌های داخلی دغدغه نگهداری از سگ دارند.

مرتبط‌ها

آغاز اجرای آزمایشی طرح «بازی و یادگیری» در مدارس ابتدایی تهران

معرفی ۲۲۵۰۰ بیکار در سال جاری برای مهارت آموزی

توزیع نامناسب بارندگی‌ در کشور

شهرداران راهکارهای عملی برای بهبود اداره شهرها ارائه کنند

گرچه نمرود هیزم آورده‌ست!

عدم اعتقاد مدیران شهری تهران به گرامیداشت مناسبت‌های مذهبی و ملی!