دیدبان

قباحت سعودی‌ها به اوج رسید؛ سوءاستفاده از بیت الله برای ریاست AFC!

قباحت سعودی‌ها به اوج رسید؛ سوءاستفاده از بیت الله برای ریاست AFC!
دیدبان؛ چند روز پیش فدراسیون من درآوردی سعودی‌ها به نام فدراسیون جنوب غرب آسیا با خروج دسته جمعی 7 عضوش متلاشی شد. دلیل خروج این 7 عضو متوجه شدن آنها از اهداف شوم سعودی ها در زمینه ورزش بود. 
آخرین جلسه کنگره کنفدراسیون فوتبال آسیا روز گذشته با حضور رؤسای فدراسیون ها تشکیل شد و در این جلسه مشخص شد که شیخ سلمان، رئیس فعلی AFC حمایت 41 فدراسیون را در انتخابات پیش رو ریاست AFC دارد و شکست قطعی سعودی ها در این انتخابات که عادل عزت را به عنوان کاندیدای ریاست AFC مطرح کرده بودند، مسجل شد.
امروز روزنامه الرایه از جزئیات دیگری از شکست مفتضحانه سعودی‌ها در این رقابت را فاش کرد. این رسانه قطری‌ اعلام کرد که سعودی‌ها برای کسب رضایت اعضای فدراسیون من درآوردی خود(فدراسیون جنوب غرب آسیا) به رؤسای فدراسیون های عضو رشوه 500 هزار دلاری به صورت سالیانه و حتی قباحت آنها تا جایی رسیده که آنها حرمت بیت الله را نیز نگه نداشتند و آن را وسیله ای برای جمع کردن رای در انتخابات AFC قرار دادند. آنها به 10 عضو فدراسیون جنوب غرب آسیا(متلاشی شد) وعده 25 ویزای حج رایگان به صورت سالیانه دادند تا آنها در عضویت این فدراسیون بمانند و در انتخابات پیش رو ریاست AFC به آنها رای دهند.
 

مرتبط‌ها

راه کاهش ظلم در خانواده افزایش حرمت پدر است

خروجی قرمز حمل سلاح آسان در ایران

خادمیاران رضوی: طلیعه‌ای نو از «آفتاب» فرهنگ شیعی

تحلیلهای رنگین برای عمامه خونین

سبکِ زندگی پرونده‌ساز!

تعداد بالای پرونده در قوه؛ آسیب اجتماعی یا اشکلات ساختاری؟